Aikido tekstovi

 

Sa aspekta psihofizičkog zdravlja, svako bavljenje fizičkom aktivnošću je korisno. Ono što posebno izdvaja baš aikido, pored nesumnjivog unapređenja psihofizičkih sposobnosti jeste i sticanje znanja iz oblasti samoodbrane, što je opet u vezi sa povećanjem samopouzdanja i samopoštovanja (kako bi nas drugi poštovali), dok neograničene mogućnosti napredovanja u aikidou doprinose motivacionom kapacitetu, jačanju volje kao vodeće psihičke funkcije, što nas čini tolerantnijim na stresove i teškoće svakodnevnice.

Aikido nije takmičarski sport. To je veština u kojoj napredujemo i zato vežbanju možemo pristupiti neopterećeni rezultatom, a kada ga bolje upoznamo trenirajući dovoljno dugo i uporno, on postaje životni stil-stil prilagodjavanja problemu da bismo ga rešili, za razliku od direktne konfrontacije sa životnom teškoćom koja može biti kontraproduktivna.

Aikido je hobi, relaksacija, ali vežbanje takodje sadrži i elemente kardiotreninga, te u značajnoj meri podiže stepen fizičke kondicije, što u sadejstvu sa mentalnom ravnotežom, kojoj takodje doprinosi, daje dobar osnov kompletnoj ličnosti.

Aikido nije starosno-specifična aktivnost, ali je koristan u svakoj fazi života. U školskom uzrastu vežbanje može da ukaže na različite deformitete kičme i probleme sa nosećim zglobovima, jer stav koji zauzimamo pri vežbanju ističe posturalni deformitet kao problem, koga do tada nismo ni bili svesni ili smo ga ignorisali, navodeći nas da se time adekvatno pozabavimo-tražeći stručnu pomoć naravno lekara. Sa druge strane vežbanje aikidoa je dobar način za dopunu terapijskih metoda ovih deformiteta, opet u dogovoru sa nadležnim lekarom.

U kategorijama srednje i starije životne dobi koristan je makar koliko i svaka druga sportska aktivnost, a budući da se vežba najčešće u sali sa strunjačama, rizik od povređivanja je mali, a na redovnost treniranja nisu od uticaja ni hladnoća, ni vrućina, niti padavine. Utičemo samo mi svojom voljom, a aikido nam to na najbolji način uzvraća, čineći nas smirenim, tolerantnim, mentalno jakim, fizički izdržljivim.

Autor je Specijalista ortopedske hirurgije, nosioc Crnog pojasa 2. Dan Internacionalna Aikido Akademija

 

Jedna od najčešćih dilema koje vežbač neke borilačke veštine ima je, da li je to što uči, uvežbava ili pokazuje, zaista i u praksi primenjivo i svrsishodno. Naravno, treba izuzeti aktivne sportiste koji svoje znanje pokazuju i dokazuju na takmičenjima, ali i kod njih postoji isto pitanje. Da li sam zaista osposobljen da odbranim sebe od drugih i druge od sebe.

Pre nego bilo šta kažemo na ovu temu, potrebno je znati i neke istorijske činjenice, a one se odnose na genezu svih borilačkih veština koje danas poznajemo, koje su od njih prerasle u sport, a koje zadrzale svoj autohtoni oblik, kao i kakva je njihova prevashodna funkcija u eri informatike i digitalizacije.

Sve borilačke veštine, bilo da su Evropskog, Azijskog ili Američkog porekla, imaju zajedničku polaznu tačku, a to je da su nastale iz vojnih i ratnih razloga. Ni jedna od njih, naravno, nije nastala preko noći, već su pojedinci uvidjali neke tipične pojave tokom ratnih dejstava i na osnovu njih dolazili do praktičnih rešenja, kako pre svega zaštititi sebe, a zatim i kako pobediti u krajnjem ishodu. Uporedo sa tim, nastajale su  vojna taktika i strategija u svom prvobitnom obliku. Potonja ratna iskustva brusila su ratničke veštine. Ono nefunkcionalno je nestajalo, a ono drugo se razvijalo u nove oblike i pristupe.

tresnja

Živeti život vredan življenja, floskula koja većini služi kao opravdanje za koristoljubive i sebične radnje. Ova sintagma, koja svoje korene vuče iz moralnih načela, u potpunosti  je izgubila svoje pravo značenje onog trenutka kada je čovek pogazio moralni zakon, koji bi trebalo da ga obavezuje više od pisanih i zvaničnih zakona.

 

aikido i tehnologija

Kod velikog broja mladjih aikidoka, umesto posvećenih aikido treninga sve više se upražnjava “vežbanje na internetu”. Internet je postao prezasićen raznim “majstorima” i “senseijima”. Umesto razmene korisnih informacija sve je vise aikido samoreklamera koji obećavaju brzo i lako učenje veštine. Logika profita se umešala i stvari su otišle u neželjenom pravcu. U toj poplavi informacija potpuno je razumljivo da dolazi do konfuzije i pogrešnih zaključaka, kako kod laika tako i kod aikidoka.

U poslednje vreme, sve je više besplatnih aikido kurseva i treninga na našem prostoru. Isto kao i Vi, pitam se da li nešto što je kvalitetno može biti jeftino ili čak besplatno?

Naravno da ne može:)

Radi se o agresivnom marketingu i očajničkom pokušaju da se brzo i po svaku cenu privuku novi članovi u klubove, koji nemogu drugačije da se nametnu okruženju, na primer svojim ugledom i kvalitetom.

Kako može proveriti kvalitet treninga početnik, tj. neko ko se još ne razume u ovu borilačku veštinu? Odgovor možete naći u ovom članku: Kako izabrati pravi Aikido klub?