Izašao je novi DVD: AIKIDO

Izašao je novi članak u okviru kategorije blog/članci: Aikido Dento Iwama Ryu.