Kraj aikido sezone 2010/2011

Aikido klub Škorpion iz Bajine Bašte je pristupio našim aikido  organizacijama: Srpskom aikido savezu i Internacionalnoj aikido akademiji.