Kraj aikido sezone 2010/2011

Objavljen je novi foto album sa seminara u Krasnojarsku, Maj 2011