Novosti | Internacionalna aikido akademija

Objavljen je novi foto album sa seminara u Krasnojarsku, Maj 2011