Aikido polaganje za pojaseve 27. i 28.06.2013.

Dana 22. Februara, održano je polaganje za pojaseve Aikido kluba Heiho 1, u Obrenovcu.