Aikido za decu i odrasle u centru Beograda !

Dana 22. Februara, održano je polaganje za pojaseve Aikido kluba Heiho 1, u Obrenovcu.