International Aikido Academy seminar in Pyt-Yakh, Russia

International Aikido Academy seminar in Pyt-Yakh, Russia

Internacionalni aikido seminari
Datum: 09 novembar 2018 00:00 - 11 novembar 2018 00:00

International Aikido Academy seminar in Pyt-Yakh, Russia with Bratislav Stajic 9th Dan

 

 

Svi datumi


  • Od 09 novembar 2018 00:00 za 11 novembar 2018 00:00