Srpski Aikido Savez u Vojnoj gimnaziji

Objavljen je  foto album sa seminara u Moskvi, Maj 2011