Raspored aikido treninga u 2010.g.

Objavljen je  foto album sa seminara u Moskvi, Maj 2011