Raspored aikido treninga u 2010.g.

Objavljen je novi foto album sa seminara u Krasnojarsku, Maj 2011