Objavljen je novi foto album sa seminara u Krasnojarsku, Maj 2011