Prvo polaganje u Aikido sekciji "Singidunum"

Dana 23. Februara, održano je polaganje Aikido kluba Heiho 1 na Labudovom Brdu u Beogradu.