Ljuba Vračarević

Ljuba

Ljubomir Vračarević - Ljuba

(6. maj 1947. Vara ž din, Jugoslavija), majstor realnog aikidoa, crni pojas 10. Dan, tvorac realnog aikidoa. Aikidoom je po č eo da se bavi 1968. god. Do tada je trenirao udo i iu icu, i stekao zvanje majstora ovih veština. Godine 1969. osniva prvi aikido klub u Jugoslaviji. Intenzivno radi na propagiranju aikidoa u zemlji i usavršava se kod majstora Hiroši Tade (9. Dan). Zvanje majstora sti č e 1971.god.

Program i specijalne obuke vojske, policije i telohranitelja, donel i su mu me đ unarodnu reputaciju. Godine 1979-80. obu č avao je telohranitelje jugoslovenskih ambasadora, 1980-82. obu č avao je telohranitelje predsednika Zimbabvea, Roberta Mugabea.

Panteri

Libija

Od 1982-1985. živi u Libiji, obučavajući specijalne jedinice i lično obezbeđenje predsednika Moamera el Gadafija. Početkom 1986. osniva Aikido savez Jugoslavije, koji okuplja 55 klubova u zemlji .

Vra č arevi ć je prvi put boravio u Japanu 1978. treniraju ć i kod Kišomaru Uješibe (10.Dan), sina osniva č a aikidoa Moriheja Uješibe. Uva ž avaju ć i znanja japanskih majstora , Vra č arevi ć je te ž io svom stilu rada . Izdvojio je nekoliko stotina tehnika, odstranivši elemente isto č nja č ke tradicije i filozofije, pre č istio ih , modifikovao elemente unose ć i svoje znanje iz drugih borila č kih veština, što je pove ć alo efikasnost i primenljivost tehnika i tako stvorio svoj stil realni aikido.To je izuzetno fleksibilan, široko primenljiv sistem odbrambenih tehnika .

Japan

Njihovim kombinovanjem prema zahtevima konkretne situacije, uz dobro kretanje , koje je izuzetno va ž an element , posti ž e se maksimalna efikasnost.Tokom drugog boravka u Tokiju, 1993. Jošinkanu, Vra č arevi ć je imao č ast da od Gozo Šiode (10. Dan) li č no, primi sertifikat o u č ć u na seminaru, kao potvrdu prihvatanja realnog aikidoa od strane velikog Šiode. Mesec dana kasnije, dobio je dozvolu da poseti Carsku palatu , i tom prilikom je razmenio iskustva sa glavnim instruktorom carske garde.

Majstor Ljuba

Ljubomir Vračarević 1993.god.u Beogradu osniva Svetski centa r realnog aikidoa, organizaciju koja usmerava rad klubova realnog aikidoa u inostranstvu. U 25 zemalja članica radi 190 klubova. Po masovnosti se izdvaja Ruska Federacija , u kojoj uspešno rade klubovi u 40-ak gradova. Prvi seminar realnog aikidoa u Rus iji je održan 19 89.god. u Ekaterinburgu, gde je osnovan i prvi klub. U dosadašnjoj karijeri majstor Vračarević j e održao 2 8 saveznih i preko 70 internacionalnih seminara realnog aikidoa. Kroz njegov u školu ze prošlo 1 20 000 učenika širom sveta , i iškolovano je 180 majstora realnog aikidoa.

Posebnu oblast pedagoškog rada predstavljaju dečije škole realnog aikidoa, za uzrast 5-12 godina, u kojima se radi po posebnom programu, prilagođenom psihofizičkim mogućnostima dece, što daje odlične rezultate.

Ljubomir Vračarević je autor 12 k njiga i video kasete iz realnog aikidoa i specijalne samoodbrane. Značajni naslovi su : "Aikido", "Samoodbrana od noža" , "Od početnika do m ajstora ", "Obučavao sam telohranitel je" , " Realni aikido" (trojezično izdanje). Za svoj rad dobio je niz domaćih i međunarodnih priznaja, od kojih izdvaja specijalno priznanje Evropske budo akademije, Plaketu Beograda za izvanredne sportske rezultate i orden ruske arm ije za obuku specijalnih jedinica "Alfa" i "Kobra". Poslednje i n ajznač ajnije u nizu priznanja, stiglo je iz Moskve . Ruska Akademija nauka o Zemlji izabrala je majstora Vračarevića za svog redovnog člana. On je jedini Evropljanin kome je dodeljeno zva nje akademika aikidoa.

Od 1996.god. Ljubomir Vračarević je profesor po pozivu na Višoj školi za sportske trenere beogradskog Univerziteta, za oblast realni aikido. Početkom 1998 .god. u Beogradu je počela sa radom njegova škola za profesionalne telohranitelje.

potpis.gif (2903 bytes)