Izvestaji sa seminara | Internacionalna aikido akademija

U petak, 20. Decembra neće biti treninga, zbog slave Sveti Nikola!