Uspešno je održan Savezni dečiji aikido seminar u Beogradu

U petak, 20. Decembra neće biti treninga, zbog slave Sveti Nikola!